CEO'nun Mesajı

Değerli ziyaretçilerimiz, kıymetli iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Nudre ÖÜ olarak yeni bir yıla hızlı giriş yaptık. Sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde, bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururla temsil ediyor, güçlü ve yenilikçi üretim anlayışımızla, her biri birbirinden değerli çalışanlarımızla “Biz Birlikte Güçlüyüz” diyerek tüm zorlu hedeflerin üstesinden geliyor ve emeklerimizi başarılı sonuçlarla taçlandırıyoruz.

2020 yılı tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçti. Yılın başında Çin’den başlayıp hızla dünyanın neredeyse tamamına yayılarak, ekonomi başta olmak üzere, tüm yaşamsal alanlarda etkilerini derinden hissettiğimiz Covid-19 sürecinde, bizler de üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak adına faaliyetlerimizi devam ettirdik.

Dünya çapında virüse karşı verilen mücadeleye destek vererek, resmi kurum ve kuruluşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Mevcut işlerimizi yürütürken, odağımız hep çalışan sağlığı ve güvenliği oldu. Hem Dünya Sağlık Örgütü, Estonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerini takip ederek hem de ek önlemler alarak çalışanlarımız ve insanlığa karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirdik.

Bu dönemde sınırların kapatıldığı sürelerdeki turizm sektörü ciddi zararlar gördü. Ancak ev konaklaması sektörde büyük bir pazar kazandı. Bununla birlikte bizde pazarda söz sahibi firmalar arasına girmeyi, sahip olduğumuz esnek ve çevik yapı ile güçlü risk yönetimimiz sayesinde başardık.

Nudre ÖÜ olarak kendimize has risk yönetim yapımız, krizlere hazırlıklı olmamız ve teknolojik gücümüz ile bu zorlu süreçte ekonomiye sunduğumuz katkıyı devam ettirirken, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızın gerek konaklama gerekse dijital altyapı alanlarında ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarını sağlayacakları bir ekosistem yarattık.

Pandemi, bizlere işlerimizi hızlı bir şekilde yeniden inşa etme ve dijitalleşme süreçlerine ivme kazandırma açısından fayda yarattı. Güvenilirlik, doğruluk, çalışkanlık ve yenilikçilik ilkelerimiz doğrultusunda tüm dünyanın içinden geçtiği bu güç dönemde de yönümüzü bulmakta zorlanmadık. 2021 yılında da aynı güç ve çalışma azmiyle yolumuza devam edeceğiz.

Markamız Kiralikvilla.com ise  konaklama sektörünün ihtiyacı olan inovatif pazarlama ürünlerini geliştirerek hem yurtdışında büyük ölçekli pazara imza atıyor hem de iç pazardaki konumunu güçlendiriyor.

2021 yılında da +2.000 tesise ulaşan geniş ailemiz, dünyanın farklı noktalarındaki yüzlerce kıymetli iş ortağımız, değerli paydaşlarımızla birlikte yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inancımız tam.

Çünkü Cicero’nun da dediği gibi “bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır!” Yaşadığı onca ekonomik, sosyal krize rağmen ayakta duran dünyamız ve bizler, bundan sonrasını da el ele vererek atlatacak, iş birliği ve dayanışma ile üretmeye, büyümeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Süleyman KAŞIKÇI
CEO
Nudre ÖÜ Estonia