1774 sayılı Kimlik Bildirimi Kanunu

TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BİLDİRİMİ
GoSeeDo Turistik Yatırımlar A.Ş.’ye ait tüm web sitelerinden  yabancı uyruklu veya T.C. vatandaşı şahıslara, kısa süreli tatil amaçlı kiralanan sahibi veya yetkilisi olduğunuz konuta aracılık hizmeti yapmış olduğumuz işyerimizle ilgili olarak konaklayan, tesisi kiraya veren mülk sahibi …………………………………………. İsimli şahsa 1774 sayılı Kimlik Bildirimi Kanunu gereği konaklama hizmeti verilen adresteki en yakın polis merkezi veya Jandarma Karakollarına başvurularak KBS (Konaklayan bildirim sistemi) üzerinden şifre almaları; ancak almamaları durumunda 1774 sayılı Kimlik Bildirimi kanunu gereğince;
 
Madde 3 = Ek Madde 1, idari para cezasının uygulanacağının tebliğ edildiğine dair;
İşbu tebliğ ve tebellüğ belgesini konaklama tesislerini sitemizde yayınlatan tüm tesis yetkilileri kabul etmiş sayılır.
 
“Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.   "Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara onbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince veriir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
 
“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”
1774 Sayılı Kanun Ek-1 Madde - Mahalli Mülki Amir - 10.000 TL - 10.383 TL
 
“Genel Kolluk Kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara."
 
“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”
1774 Sayılı Kanun Ek-1 Madde - Mahalli Mülki Amir - 5.000 TL - 5.191 TL

Haber Mail Grubu

Ücretsiz tekliflerimizi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için haber mail grubumuza katılın.